Arbetshandledning

Arbetshandledning kan man ha enskilt eller i grupp. Genom reflekterande samtal får man avlastning och hjälp att orka och utvecklas i sitt arbete. Teman som behandlas är bl.a. arbetsglädje och -motivation, stresshantering samt yrkesroll och yrkesidentiet. Arbetshandledningens innehåll styrs alltid av behovet och det som är mest akut att diskutera. Både enskilda "case" och allmänna fenomen inom arbetsgemenskapen är saker som kan bearbetas. I början av en arbetshandledningsprocess ställer man upp mål för processen. Man kan då komma överens om speciella teman som känns viktiga för den/ de som får handledning. Processen kan göras intensivare genom att deltagarna får mellanuppgifter att jobba med, allt enligt uppdragsgivarens önskemål.

En arbetshandledningsprocess kan med fördel sträcka sig över 2 år, men även processer på 5-10 gånger ordnas. Det vanliga är att man träffas med 2-3 veckors mellanrum och utvärdering av processen sker kontinuerligt. Tiden för en arbetshandledningssession varierar mellan 60-120 minuter, beroende på deltagarantalet. Arbetshandledning kan vid behov hållas på distans, t.ex. via Skype-kontakt om så önskas.

Två exempel på när arbetshandledning kan vara till stor nytta:

På företag X kommer en stor organisationsförändring att ske. Det finns både oro och motstånd bland personalen och förmannen är rätt så ny. Här kan förmannen få individuell/enskild handledning och så kan grupper på 4-10 personer få grupphandledning för att bearbeta den nya situationen. Vid behov kan förmannen kallas in till grupphandledningen.

En egenföretagare skulle vilja utveckla sin verksamhet och behöver få reflektera över huruvida det är möjligt och vart hen är på väg på långsikt. I arbetshandledning kan man på en neutral nivå se över den egna orken, känslor inför nya utmaningar och möjligheter samt fundera över de egna begränsningarna.