Konsultation

Konsultationsprocesser kan vara allt från en till oändligt många gånger. Då man inte riktigt är säker på vad för hjälpinsats man egentligen behöver kan det vara bra att börja med en konsultation. Under konsultationsprocessen kan behovet kartläggas och tillsammans kommer vi fram till hur vi fortsätter.

Konsultationen kan gälla det mesta som har med välmående och interaktion inom arbetsgemenskapen eller organisationen att göra.